PORTFOLIO > THE LARGE WORKS

PALEOGENE SWARM
PALEOGENE SWARM
SCOTTISH SHALES
60cms by 60cms (24" by 24")
2014